Vas Happenin
Jasmin, Germany
"I'm just a little boy from Bradford and now I'm smashing it!" - Zayn Malik


x

x

 1. signorina--payne hat diesen Eintrag von paynehq gerebloggt
 2. hespayno hat diesen Eintrag von theliamuniverse gerebloggt
 3. theliamuniverse hat diesen Eintrag von paynehq gerebloggt
 4. restlesswinds hat diesen Eintrag von getliam gerebloggt
 5. getliam hat diesen Eintrag von slaylorswifts gerebloggt
 6. slaylorswifts hat diesen Eintrag von payneobsessed gerebloggt
 7. cherthebeauty hat diesen Eintrag von zaynrocksmyworld gerebloggt
 8. gingerazzi hat diesen Eintrag von kindymaling gerebloggt
 9. louiswpayne hat diesen Eintrag von noelfishier gerebloggt
 10. bootycallzarry hat diesen Eintrag von 5guys1couch gerebloggt
 11. 5guys1couch hat diesen Eintrag von paynegram gerebloggt
 12. jadesyfeels hat diesen Eintrag von paynegram gerebloggt
 13. youareformeall hat diesen Eintrag von paynegram gerebloggt
 14. paynegram hat diesen Eintrag von liom-king gerebloggt
 15. liom-king hat diesen Eintrag von paynegram gerebloggt
 16. thetommosteatime hat diesen Eintrag von wintxersoldier gerebloggt
 17. paynostyles hat diesen Eintrag von leims gerebloggt
 18. harryisonfire hat diesen Eintrag von sinister-styles gerebloggt
 19. precious-niall hat diesen Eintrag von saysmisterhardtits gerebloggt
 20. lust-and-cynicism hat diesen Eintrag von fcukmelarry gerebloggt
 21. fcukmelarry hat diesen Eintrag von zawful gerebloggt
 22. zawful hat diesen Eintrag von liampaayne gerebloggt
 23. nipslippin-niall hat diesen Eintrag von yogapantslouis gerebloggt
 24. yogapantslouis hat diesen Eintrag von kindymaling gerebloggt
 25. obrienpayne hat diesen Eintrag von liaemspayne gerebloggt
 26. pandermikey hat diesen Eintrag von liaemspayne gerebloggt
 27. liaemspayne hat diesen Eintrag von kindymaling gerebloggt
 28. tua-pequenabelieber hat diesen Eintrag von loyallyliams gerebloggt
 29. daddyleepayne hat diesen Eintrag von loyallyliams gerebloggt
 30. loyallyliams hat diesen Eintrag von leatherziam gerebloggt
 31. nugetindeerus hat diesen Eintrag von endharry gerebloggt
 32. harryspudding hat diesen Eintrag von zaynrocksmyworld gerebloggt
TINY